PROJECTES

Ajudem les empreses i entitats, grans
o petites, a:

 • Optimitzar el consum energètic en els processos
 • Reduir l’impacte ambiental
 • Millorar les funcions de manteniment
 • Augmentar la seguretat industrial
 • Millorar la productivitat
 • Millorar o substituir materials i productes
 • Incorporar materials avançats

Alguns projectes en què hem treballat:

 • Convertir contaminants (per exemple, CO2) en productes útils
 • Aconseguir un paviment que pot absorbir contaminants atmosfèrics
 • Obtenir combustibles líquids a partir de barreges de gasos
 • Millorar l’efectivitat de les membranes per a tractament d’aigües
 • Millorar el procés de fabricació de circuits impresos
 • Millora de productes per a la cura de la roba (detergents i suavitzants)
 • Estudis de qualitat d’aigües
 • Estudis de tractament de residus
 • Optimització del servei de transport públic d’autobusos. Estudi ambiental.
 • Serveis d’anàlisi
 • Formació

SERVEI : Consultoria tècnica i científica

 • Estudis mecànics/fractures
 • Parametrització d’olors/emissions
 • Optimització de consums en el transport (smart cities)
 • Millores de processos de control
 • Sistemes per garantir la gestió del coneixement a les empreses
 • Optimització de la gestió del manteniment industrial

SERVEI : Anàlisi instrumental

 • Seguiment control qualitat d’aigües/efluents industrials
 • Caracterització de residus