Tecnologia de membranes; microcàpsules i enginyeria de processos

En la darrera dècada s’ha produït un interès creixent en la utilització de membranes en diferents processos industrials que han permès millorar-ne llur eficàcia. Les empreses que utilitzen desenvolupen la tecnologia de membrana són majoritàriament grans empreses multinacionals que concentren el seu interès de negoci en mercats grans. Això suposa una oportunitat per a incidir en altres aplicacions on cal un disseny específic de membranes selectives i intel·ligents que puguin respondre de manera controlada a estímuls o condicions canviants de l’entorn. 
 
El Centre col·labora amb empreses per a la preparació  i caracterització de tipus diferents de membranes i de microcàpsules (disseny de membrana a la carta, incloent la síntesi dels materials) la selecció i ús de membranes comercials, si n’hi ha d’adients) per dissenyar o assistir en processos d'enginyeria membranes de separació, optimització del fouling, la caracterització morfològica, el disseny de mòduls de membrana i la simulació i optimització processos específics, entre altres.