Nanofotònica i ultradetecció

Síntesi, enginyeria i avaluació de propietats òptiques millorades de nanopartícules.
 
Algunes tècniques d’espectroscòpia de superfícies (SERS, SEF i SEIRA) permeten baixar el límit de detecció a una sola molècula. Per poder emprar aquestes tècniques amb finalitats analítiques cal que hi hagi dipositades nanopartícules metàl·liques de manera ordenada sobre les superfícies que proporcionin el camp electromagnètic necessari. El Centre prepara aquestes nanopartícules i dissenya sistemes nanoestructurats.
 
Sensors amb aplicacions de monitoratge de contaminants, diagnosi i biodetecció.
 
A més de les tècniques directes en l'avaluació dels components en una mostra donada, altres enfocaments inclouen la detecció indirecta mitjançant l'aprofitament de les propietats espectroscòpiques de certs sistemes moleculars. La fabricació de sistemes híbrids basats en nanopartícules està prenent la prominència com un mètode per a la fabricació d'elements sensors complexos a partir sensors de pany-i-clau (key-and-lock) o interaccions indirectes (arrays de reacció creuada).