Impacte ambiental i sostenibilitat

  • Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica (TecnATox)
  • Cromatografia, Aplicacions Mediambientals

Altres grups :

  • Anàlisi i Gestió Ambiental
  • Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental