Visió i planificació estratègica

Missió
Contribuir a la sostenibilitat, la competitivitat, la innovació i el progrés tecnològic
d’empreses i entitats europees del sector químic i sectors relacionats, mitjançant:

  • Provisió de serveis
  • Projectes de R, DT &
  • Transferència de tecnologies innovadores en un marc de col•laboració amb altres agentsVisió
Ser líder en millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses i entitats europees a través de tecnologies químiques

 

Planificació estratègica.
PE-02 Planificacio_estrategica.