Economia

 

Pressupost 2015

pto 2015


Memòria econòmica i auditoria

 

Subvencions i ajuts

  • Conveni subvencional entre l'Agència per a la competitivitat de l'empresa (ACCIÓ), i la Fundació Privada Centre Tecnològic de la Quimica de Catalunya (CTQC)

 

Informació de contractes

 

Convenis