PRESENTACIÓ

ctqc2El Centre Tecnològic de la Química (CTQ) vol ser líder en millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses i entitats europees a través de tecnologies químiques.

La nostra missió és contribuir a la sostenibilitat, la competitivitat, la innovació i el progrés tecnològic d’empreses i entitats, ja siguin grans o petites, a través del nostre exhaustiu coneixement de la química en tots els seus vessants, mitjançant la provisió de serveis, el desenvolupament de projectes de R+DT+I i la transferència de tecnologies innovadores. 


Maria Mas

El Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQ) és una fundació privada sense ànim de lucre creada el 2008 amb l’objectiu de contribuir de manera eficaç a la sostenibilitat, la competitivitat, la innovació i el progrés tecnològic d’empreses i entitats europees del sector químic i sectors relacionats, i d’esdevenir centre de referència internacional en química sostenible.

CTQ ajuda a empreses i entitats, siguin grans o petites, en àmbits com ara l'optimització del consum energètic en processos, reducció de l'impacte ambiental, millora de les funcions de manteniment, millora de la productivitat, millora o substitució de productes i materials, o la incorporació de materials avançats. CTQ col·labora mitjançant la prestació de serveis; execució de projectes d'R+D+I; i la captació, adaptació i transferència de tecnologies innovadores. Ha col·laborat des de la seva fundació amb un nombre creixent d'empreses de totes mides. Al juliol de 2013 es va constituir Medcom Advance, la primera start up del CTQ en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) Medcomtech i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).