Catalitzadors per a la producció de combustibles i productes químics de valor afegit

L’objectiu d’aquesta línia és aportar solucions a la situació energètica actual i la necessitat de la indústria química d’obtenir productes energètics d’una manera sostenible i valoritzar productes secundaris per a transformar-los en productes d’alt valor afegit. 
 
Valorització de tecnologies per a combustibles líquids.
 
Desenvolupament de tecnologies per a la conversió dels recursos naturals com el carbó, el gas natural i la biomassa en combustibles líquids sintètics ultra nets amb una baixa empremta de CO2. El Centre treballa en projectes que van des de la recerca exploratòria en col·laboració amb empreses fins l’aplicació de nous conceptes de nanotecnologia per al procés de Fischer-Trospch.
 
Productes derivats de la transformació de CO2.
 
La imitació del procés que fan les plantes mitjançant la fotosíntesi permet, en el laboratori, emprar llum solar per a descompondre l’aigua i utilitzar els electrons resultants per a crear hidrocarburs a partir de CO2. El Centre desenvolupa catalitzadors i cromòfors emprats com antenes químiques per al projecte Eco2CO2 del 7è programa marc de la Unió Europea (FP7-NMP-2012-SMALL-6). L’expertesa en catàlisi també s’aprofita per crear nous materials a partir de la reacció de CO2 amb altres substrats.
 
Catalitzadors per a la valorització de matèries primeres industrials.
 
L’objectiu és desenvolupar nous processos i millorar els existents per a fer-los més sostenibles a l’hora d’obtenir productes químics d’una manera més eficaç. L’obtenció dels productes químics a partir de matèries primeres barates i assequibles representa un repte important per la indústria.